Vol 2, No 2 (2016)

Table of Contents

Editorial

Celebrating the First Anniversary of IJGE
Steve Zou
PDF
34-34

Articles

Dalei Peng, Qiang Xu, Xing Qi, Xuanmei Fan, Xiujun Dong, Shu Li, Yuanzhen Ju
PDF
35-52
Beiqi Shi, Chun Liu, Hangbin Wu, Ping Lu
PDF
53-71

Technical Notes

Quancai Wang, Jian Chen, Hao Wang, Qunli Zhang
PDF
72-81
Zhi Song, Weimin Xiao
PDF
82-89