Reader Comments

Giới Thiệu Bài Tập Cho Người đau Dây Thần Kinh Tọa

by Margaret Vail (2018-06-29)

 |  Post Reply

<img src="http://media5.picsearch.com/is?7ZJbaboOYFjTg4X8uqt_ArhDEkbJTr_cSGrJlKShVCM&height=224" alt="http://www.chuabenhdaulung.com/dau-day-than-kinh-toa.html" title="http://www.chuabenhdaulung.com/dau-day-than-kinh-toa.html (c) vietbao.vn" style="max-width:430px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;"><p><div style="clear:both; text-align:center"><img style='max-width: 340px;' alt="Odontogenic infections" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/odontogenicinfections-130421032658-phpapp01-thumbnail-3.jpg" title="Odontogenic infections"></div>Dung nhập vào trung đạo, tức Nhứt chân pháp giá»›i, thì Không và Hữu chẳng khác, Chân nhÆ° tức A lại da. Äây ý nói câu niệm Phật là huyá»…n hữu, cÅ©ng <a href="http://www.chuabenhdaulung.com/dau-day-than-kinh-toa.html">http://www.chuabenhdaulung.com/dau-day-than-kinh-toa.html</a> lại là chân không, duyên khởi Ä‘iểm của nó từ nÆ¡i pháp giá»›i. Vậy câu niệm phật là Pháp giá»›i duyên khởi, gồm Chân nhÆ° cùng Lại da duyên khởi, dung nhiếp cả Hữu Không. Bởi thế nên niệm Phật là chánh nhân của tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đây gồm bốn Tịnh Ä‘á»™ mà tiêu Ä‘iểm cuối cùng là cõi ThÆ°á»ng Tịch Quang. Và niệm Phật cÅ©ng là hạt giống Bồ Ä‘á» Ä‘Æ°a đến sá»± toàn giác, gồm giác ngá»™ mình, giác ngá»™ chúng sanh, hạnh giác ngá»™ đầy đủ. NhÆ° cảnh chiếu cảnh. Uyển chuyển há»— hàm. Trùng Ä‘iệp giao ánh. NhÆ° gÆ°Æ¡ng chiếu các gÆ°Æ¡ng. Äiệp trùng giao chói sáng. Äá»i ÄÆ°á»ng, Hiá»n Thủ đại sÆ° khi giảng kinh Hoa Nghiêm đến nghÄ©a: "Vô tận pháp giá»›i trùng trùng Äế võng". Nguyên nhân trong ống sống: U tủy và u màng tủy, viêm màng nhện tủy khu trú, áp xe ngoài màng cứng vùng thắt lÆ°ng, …gây Ä‘au thần kinh tá»a. NgÆ°á»i bệnh có thể gặp phải má»™t hoặc cùng lúc nhiá»u triệu chứng sau thì nên đến gặp bác sÄ© ngay, để được tÆ° vấn và Ä‘Æ°a ra liệu trình Ä‘iá»u trị đúng đắn nhất. Äau thắt lÆ°ng, Ä‘au lan xuống mông, đùi và sau mạn chân. CÆ¡n Ä‘au thÆ°á»ng xuất hiện ngá»™t khi thay đổi thá»i tiết, làm việc gắng sức hay chấn thÆ°Æ¡ng vùng thắt lÆ°ng. Äau dai dẳng hoặc Ä‘au cấp tính, Ä‘au mạnh khi ngÆ°á»i bệnh ho,hắt hÆ¡i, gắng sức, đặc biệt Ä‘au vào ban đêm. Bị Ä‘au thần kinh tá»a nên uống thuốc gì hiệu quả nhất? Äau thần kinh toạ uống thuốc gì là câu há»i chung của nhiá»u ngÆ°á»i khi không may mắc phải căn bệnh này. Hãy theo dõi thêm những thông tin dÆ°á»›i đây để biết được những bài thuốc trị thần kinh toạ hay nhất, hiệu quả nhất được nhiá»u ngÆ°á»i tin tưởng và áp dụng nhé.</p>
<p>Trung bình, trong Ä‘á»i má»—i ngÆ°á»i có khoảng 40% các trÆ°á»ng hợp trải qua các cÆ¡n Ä‘au thần kinh tá»a, những cÆ¡n Ä‘au gây ảnh hưởng đến cuá»™c sống công việc. 6 bí quyết chăm sóc, nuôi dưỡng gan Ä‘Æ¡n giản bạn nên biết! Äau thần kinh tá»a gây ra nhiá»u cản trở trong sinh hoạt ngÆ°á»i bệnh. Äau thần kinh tá»a là gì? Bệnh Ä‘au thần kinh tá»a là tình trạng Ä‘au thắt lÆ°ng xảy ra do dây thần kinh hông to (thần kinh tá»a) bị tổn thÆ°Æ¡ng hoặc bị chèn ép. Äây là má»™t dây thần kinh lá»›n, dài nhất cÆ¡ thể, chạy dá»c từ sau lÆ°ng dÆ°á»›i tá»›i mặt sau của hai chân. Nó Ä‘i xuyên qua lá»— trống ở đốt sống cụt, chi phối hoạt Ä‘á»™ng của lÆ°ng và chân. Äau thắt lÆ°ng, lan dá»c xuống hai bên hông và mông. Nếu Ä‘au eo bên phải sẽ lan xuống gây nhói hông phải và mông phải, còn Ä‘au eo trái thì hông trái và mông trái sẽ bị Ä‘au. Sau đó Ä‘au nhức từ mông xuống bắp chân, kheo chân và lan xuống tận các ngón chân theo Ä‘Æ°á»ng Ä‘i của dây thần kinh tá»a.</p>
<p>Nếu do các nguyên nhân ác tính tại chá»— hoặc di căn, cần kết hợp Ä‘iá»u trị ung thÆ° (hóa trị, xạ trị), tuy nhiên tiên lượng dè dặt. Nên mang Ä‘ai lÆ°ng sau phẫu thuật ít nhất 1 tháng khi Ä‘i lại hoặc ngồi lâu. Tái khám định kỳ sau Ä‘iá»u trị ná»™i khoa hoặc ngoại khoa theo hẹn. Sách ‘Bách Khoa ThÆ° Bệnh Há»c’ ghi: "Äau dây thần kinh hông là chứng Ä‘au ở rá»… thần kinh thắt lÆ°ng V và cùng I vá»›i đặc tính Ä‘au lan theo Ä‘Æ°á»ng Ä‘i của dây thần kinh hông". Äông Y từ lâu đã được Ä‘á» cập đến chứng Ä‘au dây thần kinh toạ dÆ°á»›i nhiá»u tên gá»i khác nhau. Yêu cÆ°á»›c đông thống (Châm Cứu Äại Thành). Yêu thống (Phú Tịch Hoàng). Yêu liệt thống (Thập Tứ Kinh Phát Huy). Yêu thoái thống, Yêu cÆ°á»›c thống, Tá»a đồn phong, Tá»a Ä‘iến phong, Bệ cốt thống (Bịnh Nguyên Từ Ä‘iển). Sách "Châm Cứu Há»c Thượng Hải"gá»i là Tá»a Cốt Thần Kinh Thống.</p>
<p>Khi thấy cảm giác Ä‘au buốt sống lÆ°ng, Ä‘au Ä‘oạn dÆ°á»›i đùi dá»c xuống chân, lúc đó bạn sẽ cảm thấy Ä‘i lại khó khăn, đứng lên ngồi xuống cÅ©ng vô cùng bất tiện. Khi những hoạt Ä‘á»™ng thÆ°á»ng ngày nhÆ° ho, hắt xì hÆ¡i hay cÆ°á»i cÅ©ng cảm thấy Ä‘au dây thần kinh dá»c dÆ°á»›i sống lÆ°ng trở xuống. Khi cá»™t sống hoạt Ä‘á»™ng cứng nhắc, sẽ thấy Ä‘au khi xoay ngÆ°á»i, cúi xuống ngẩng lên, hay chỉ xê dịch ngÆ°á»i má»™t chút cÅ©ng thấy Ä‘au nhức tê tái. Có những trÆ°á»ng há»<a href="http://www.Medcheck-up.com/?s=%A3p%20s%E1%BA%BD">£p sẽ</a> bị tê cứng chân, trong những trÆ°á»ng hợp nặng sẽ bị mất Ä‘i hoàn toàn khả năng Ä‘i lại. Äau dây thần kinh tá»a đông y làm nhÆ° thế nào? Äau dây thần kinh tá»a nguyên nhân là do thái hóa Ä‘Ä©a đệm, trật Ä‘Ä©a đệm dẫn đến. Việc bị Ä‘au dây thần kinh tá»a đông y có thể châm cứu hoặc sắc thuốc theo Ä‘Æ¡n. Châm cứu: Châm cứu được chia ra làm 2 loại, má»™t loại cho bệnh nhân mạn tính và má»™t loại cho bệnh nhân cấp tính. Vá»›i châm cứu cần lÆ°u ý những huyệt áp thống Ä‘iểm, hoàn khiêu, ủy trung, kinh cốt kích thích kinh mạch, có thể kết hợp vá»›i kim nóng, thá»i gian lÆ°u kim khoảng từ 5 đến 10 phút. Những bài thuốc đông y cÅ©ng cần phải kết hợp vá»›i rèn luyện các cÆ¡ khá»›p trên ngÆ°á»i, tránh bị tê liệt, viêm khá»›p nghiêm trá»ng. Vá»›i những bài thuốc đông y trong Ä‘iá»u trị bệnh thì yêu cầu ngÆ°á»i bệnh phải kiên trì thuốc thang kết hợp vá»›i ăn uống và rèn luyện sức khá»e thì má»›i mang lại hiệu quả. Äau dây thần kinh tá»a đông y thÆ°á»ng có rất nhiá»u những cách há»— trợ trị liệu hiệu quả và an toàn, không gây tác dụng phụ lên cÆ¡ thể.</p>

Add comment