Reader Comments

Bệnh Loét Dạ Dày Tá Tràng Có Chỉ định Mổ

"Pat" (2018-06-29)

 |  Post Reply

<p><img style='clear:both; float:left; padding:10px 10px 10px 0px;border:0px; max-width: 335px;' src="http://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w460x/17/03/03/4/21671688/1_88627.jpg" title="Chuyên gia bày cách làm giảm viêm loét dạ dày do khuẩn H.Pylori Chuyên gia bày cách làm giảm viêm loét dạ dày do khuẩn H.Pylori - Thanh Niên - 웹" alt="Chuyên gia bày cách làm giảm viêm loét dạ dày do khuẩn H.Pylori Chuyên gia bày cách làm giảm viêm loét dạ dày do khuẩn H.Pylori - Thanh Niên - 웹">Bệnh loét dạ dày tá tràng có biến chứng. Bệnh loét dạ dày tá tràng mà Ä‘iá»u trị ná»™i khoa không có kết quả. Bệnh loét dạ dày tá tràng là bệnh lý có ổ loét nằm ở dạ dày hoặc tá tràng (tức là phần ruá»™t non gần dạ dày). Bệnh loét dạ dày tá tràng có biến chứng. Bệnh loét dạ dày tá tràng mà Ä‘iá»u trị ná»™i khoa không có kết quả. Äây là tình trạng teo hẹp môn vị (gá»i nôm na là cuống dạ dày) do diá»…n tiến ổ loét lâu ngày làm xÆ¡ teo co rúm môn vị lại. NgÆ°á»i mắc bệnh này không ăn uống được do thức ăn Ä‘á»ng lại ở dạ dày không xuống ruá»™t non được gây ói má»­a, dẩn đến gầy sút, suy dinh dưỡng. Bệnh này không thể Ä‘iá»u trị bằng thuốc mà phải mổ sá»›m. Phẫu thuật đặt ra là cắt bá» chá»— hẹp môn vị đồng thá»i cắt Ä‘i má»™t phần dạ dày là nguyên nhân gây bệnh loét. Sau đó tái lập lÆ°u thông tiêu hóa bằng cách Ä‘em dạ dày nối vá»›i ruá»™t non Ä‘oạn đầu tiên.</p>
<p><div style="clear:both; text-align:center"><img alt="Bride and Groom Running on Concrete Pathway" src="https://images.pexels.com/photos/936596/pexels-photo-936596.jpeg" title="Bride and Groom Running on Concrete Pathway" style='max-width: 335px;'></div>NhÆ° vậy thức ăn má»›i xuống được ruá»™t và được tiêu hóa. Tuy nhiên sau khi mổ cắt Ä‘oạn dạ dày, sức khá»e của ông bà không còn được nhÆ° xÆ°a. Vá» chế Ä‘á»™ ăn uống, phải ăn nhiá»u bữa, thức ăn má»m dá» tiêu hóa. Phải có chế Ä‘á»™ lao Ä‘á»™ng sinh hoạt nhẹ nhàng. Tái khám định kỳ má»—i 6 tháng để được sá»± theo dõi chỉ dẫn của bác sÄ© chuyên khoa. Äây là biến chứng thÆ°á»<a href="http://Www.travelwitheaseblog.com/?s=%9Dng%20g%E1%BA%B7p">ng gặp</a> trong cấp cứu, thÆ°á»ng xảy ra sau bữa ăn trên bệnh nhân loét dạ dày tá tràng lâu năm. Vị trí ổ loét thÆ°á»ng nằm mặt trÆ°á»›c dạ dày. Khi thủng gây Ä‘au bụng dữ dá»™i mà không thuốc nào có thể làm giảm hết Ä‘au được. Khi có thủng ổ loét, dịch dạ dày sẽ chảy vào ổ bụng làm viêm nhiá»…m các tạng trong ổ bụng. Nếu không mổ sá»›m sẽ dẫn đến nhiá»…m trùng nhiá»…m Ä‘á»™c có thể tá»­ vong. If you enjoyed this article and you would like to get more details pertaining to <a href="http://xn--trongcddy-r1ag60w875ml0a.vn/amoxicillin-500mg-la-thuoc-gi/">http://xn--trongcddy-r1ag60w875ml0a.vn/amoxicillin-500mg-la-thuoc-gi/</a> kindly visit the site. ThÆ°á»ng chúng tôi sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp khêu may lại thủng, rá»­a sạch ổ bụng và đặt ống dẫn lÆ°u.</p>
<ul><li>Hút thuốc lá</li><li>Lá/rau: Nha đam (lô hội)</li><li>X-quang: không thấy hình loét, chỉ thấy niêm mạc thô</li><li>Hạn chế tối đa các chất kích thích: bia, rượu, thuốc lá</li></ul>
<p>á»ng này thÆ°á»ng được rút vào ngày thứ hai sau mổ khi hết dịch chảy ra. Sau mổ bệnh nhân nằm viện khoảng 7-8 ngày. Khi xuất viện sẽ được kê toa thuốc Ä‘iá»u trị ổ loét. DÄ© nhiên ông bà nên Ä‘i tái khám định kỳ má»—i 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng để bác sÄ© chuyên khoa theo dõi diá»…n tiến bệnh và Ä‘iá»u trị đến khi lành hẳn ổ loét. Chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng là má»™t biến chứng hay gặp trong cấp cứu. Biểu hiện là nôn ra máu và Ä‘i cầu phân Ä‘en nhÆ° bã cà phê và rất hôi. NgÆ°á»i xanh xao, nhợt nhạt có thể dẫn đến choáng do mất máu nhiá»u. Khoảng 70% chảy máu tá»± cầm, tuy nhiên không ít trÆ°á»ng hợp chảy máu nặng ná». Nguyên nhân do ổ loét nằm trên Ä‘Æ°á»ng Ä‘i của mạch máu lá»›n, đáy ổ loét soái mòn làm vỡ mạch máu gây chảy máu. Khi mổ, chúng tôi dùng phÆ°Æ¡ng pháp khâu cầm máu.</p>
<p>Trong trÆ°á»ng hợp ổ loét to khó khâu cầm máu, có hẹp môn vị hoặc nghi ngỠác tính, phÆ°Æ¡ng pháp Ä‘iá»u trị hữu hiệu nhất là cắt Ä‘oạn dạ dày nhằm Ä‘iá»u trị tiệt căn. Äa số các trÆ°á»ng hợp chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng Ä‘á»u được chúng tôi Ä‘iá»u trị thành công. Tuy nhiên có khoảng 0,4% tá»­ vong, Ä‘a phần do bệnh nhân được Ä‘Æ°a đến muá»™n khi bệnh đã quá nặng. Các trÆ°á»ng hợp loét dạ dày tá tràng Ä‘iá»u trị ná»™i khoa thất bại, Ä‘au lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khá»e, tinh thần bệnh nhân, giảm khả năng sinh hoạt lao Ä‘á»™ng. Trong trÆ°á»ng hợp này cần tiến hành mổ dạ dày. Thá»i gian nằm viện trung bình từ 8-10 ngày. Sau mổ cần Ä‘iá»u trị thêm thuốc dạ dày, ăn uống thức ăn má»m, ăn nhiá»u bữa, tránh làm việc nặng. Cần tái khám định kỳ để bác sÄ© theo dõi hÆ°á»›ng dẫn thêm vá» Ä‘iá»u trị và sinh hoạt.</p>

Add comment